Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/247

Stran je bila lektorirana


Nekteri miſlijo, de popolnamoſt je v’ ſlabim oblazhilu; nekteri, de je v’ ojſirih ſpokornih delih; nekteri, de je v’ delih miloſti; nekteri, de je v’ pogoſtim prejemanji ſvetih Sakramentov; nekteri, de je v’ molitvi; nekteri, de je v’ viſokim premiſhljevanji; nekteri, de je v’ tiſtih gnadah, ki nam jih Bog bres vſiga naſhiga saſlushenja daje. — Ali vſi ti ſe motijo, in miſlijo, de to, kar nam k’ popolnamoſti perpomore in kar is popolnamoſti pride, je she ſama popolnamoſt. — Jeſt druge popolnamoſti ne posnam, kakor: Boga is zeliga ſerza ljubiti, in blishnjiga savolj Boga, kakor ſamiga ſebe. Kdor ſi kako drugo popolnamoſt miſli, ſe moti; sakaj vſe druge zhednoſti, bres lete ſvete ljubesni, niſo nizh vezh vredne, kakor groblja kamnja. — In zhe ne ſposnamo in ne vshivamo prezej in popolnama velike vrednoſti lete ſvete ljubesni, je te naſhe pomankanje, ker ſmo ſhe prevezh ſkopi s’ Bogam, in mu ne damo ſhe vſiga ſvojiga ſerza, kakor ſo ſvetniki ſtorili.« — Tako govori ſ. Franziſhk ˛Salesi.

Jesuſ je rekeſ mladenzhu, de zhe hozhe popolnama biti, naj ſkashe veliko ljubesin do blishnjiga, naj vſe ſvoje premoshenje ubogim da; in de po tem naj ſkashe veliko ljubesin do Boga, naj pride in sa njim hodi, is sgolj ljubesni do Boga, in is nobeniga zhaſniga namena.[1].

˛S. Paul pravi, de ko bi tako uzhenoſt imel, kakor angelji, in ko bi vſe ſkrivnoſti ſposnal, in nar vezhi zhudeshe delal; ko bi vſe ſvoje premoshenje ubogim dal, in zlo marternik poſtal,

  1. Mat. 19, 21.