Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/25

Stran je bila lektorirana


vikſhi ga je poſváril in mu je rekel, dè ene beſede ni prav isrekel, ampak de naj jo drugazhi isrezhe. Tomash je dobro vedil, de jo je bil prav isrekel , ali vender jo je po povelji vikſhiga prezej popravil. Po jedi ſo mu tovarſhi rekli, de bi ne bil imel beſede popraviti, ker jo je bil she v’ pervizh prav isrekel. On pa jim je odgovoril: Na tem je malo leshezhe, kako ſe kaka beſeda isrezhe; na ponishni pokorſhini pa je veliko leshezhe.

˛S. Anton puſhavnik je ſliſhal mozhno hvaliti eniga ſvojih puſhavnikov; ga je tedaj k’ ſebi poklizal, in mu je nalaſh nektere rasshaljive beſede rekel; ali puſhavnik jih je mozhno obzhutil in je nevoljen poſtal. Kadar je ſ. Anton to vidil, je rekel: Leta puſhavnik je enak kraljevi hiſhi, ki je imenitna in lepa od sunaj, od snotraj pa vſa obropana.

»˛Sim sanizhevan in saſmehovan, in to mi teshko dene. Take ſo tudi merkvize. — ˛Sim sanizhevan in saſmehovan; in to me veſeli. Taki ſo bili Apoſteljni.[1] — Nar vikſhi ſtopnja ponishnoſti je ta, kadar je zhlovek ravno tako veſél sanizhevanja in savershenja, kakor ſo napuhnjeni ljudje velike zhaſti veſeli; in kadar mu zhaſtenje ravno tako teshko dene, kakor napuhnjenzam teshko dene sanizhevanje in rasshaljenje.« — Tako piſhe ſ. Franziſhk ˛Salesi.

˛S. Dominik je bil raji v’ Karkaſoni kakor v’ Tolosi, kjer je bil nesnano veliko krivoverzov h’ katolſhki veri ſpreobernil. Kadar je bil vpraſhan,

  1. Djanje Apoſt. 5, 41.