Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/265

Stran je bila lektorirana


vaſhe roke paſti, kakor greſhiti, ko me Bog vidi [1].

˛Svetiga Efrema je enkrat rasujsdana shenſka v’ nezhiſti greh sapeljati hotla; in on ji je odgovoril, de je voljin to ſtoriti, tode ne v’ hiſhi, ampak sunaj pred hiſho, de bodo ljudje vidili. V to pa shenſka ni hotla pervoliti, in je rekla, de bi je bilo prevezh ſram. Na to ji je ſ. Eſrem rekel: Pred ljudmi te je tedaj ſrarn, ta greh ſtoriti; Boga pa, ki te povſod vidi, in njegovih ſvetih angeljev, téga te ni ſram in grosa? — In bere ſe, de ſe je tiſta shenſka po premiſhljevanji tih beſedi in boshje prizhujozhnoſti reſnizhno ſpreobernila.

»Zhe sheliſh ſkorej do popolnamoſti priti, sazhni reſnizhno ljubiti saſramovanje, krivize in ſlabo govorjenje soper tebe.« — Tako pravi ſ. Ignazi.

Od ſvete Katarine is Bolonje ſe bere, de kadar ji je kdo kako krivizo ſtoril, ali ki jo je sanizheval, je poſebno veſelje obzhutila, in je zhe dalje bolj shelela sanizhevana biti. S’ tem je tako deljezh priſhla v’ kerſhanſki popolnamoſti in v’ ljubesni do Boga, de je lahko po pravizi rekla, de ko bi bila njegova ſveta volja, bi bila perpravljena, ne le vſe terpljenje tega ſvetá, ampak tudi vezhno terpljenje v’ peklu terpeti.

»˛Svétujem ti, de ſe podaj v’ duhovſko pokorſhino ojſtriga mosha, ktéri bo s’ tabo hudo in ojſtro ravnal; in persadevaj ſi, vſe njegovo ojſtro ſvarjenje tako dobrovoljno piti, kakor

___________

  1. Daniel 13, 23.