Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/266

Stran je bila lektorirana


mleko in medízo; in gotovo ti obljubim, de v’ kratkim zhaſu ſe boſh na viſoki ſtopnji popolnamoſti snajdil.« — Tako uzhi boshji ſlushabnik Mojseſ.

V’ shivljenji ſvetih puſhavnikov ſe bere od boshjiga ſlushabnika, Janesa po imenu, ki je dvanajſt lét s’ veliko sveſtobo in ljubesnijo v’ pokorſhini ſtariga in bolehniga puſhavnika oſtal; in letá je nalaſh s’ neisrezheno ojſtroſtjo s’ njim ravnal, mu ni nikdar nobene prijetne in prijasne beſede rekel, in ga je vedno sanizheval, kregal in pokoril. Tako je zelih dvanajſt lét s’ ſvojim uzhenzam ravnal; in kadar je po tem na ſmertno poſteljo priſhel, ga je ljubesnivo k’ ſebi poklizal, ga je sa roko prijel in mu je trikrat rekel: Bog bodi s’ tabo! In po tem ga je okoliſtojezhim puſhavnikam perporozhil, rekozh: Leta ni zhlovek, ampak angelj.

»Ker je gotovo, de naſ nauk Kriſtuſov ne more goljſati, ſe moramo tedaj, de bomo po varni poti hodili, njegoviga nauka s’ velikim saúpanjem dershati, in moramo terdno ſkleniti, smiram po njem ravnati, in nikoli po ſhegah in navadah tega ſvetá, ktere ſo vſe goljſive in sapeljive. To je poglavitna poſtava vſe kerſhanſke popolnamoſti.« — Tako pravi ſ. Vinzenz.

To je bila sareſ poglavitna poſtava v’ shivljenji ravno tega zaſltitljiviga ſvetnika, po kteri je vſe ſvoje djanje in nehanje ravnal; in v’ tem je ſvoj nar vezhi troſht in mir in vſe ſvoje veſelje najdil. Kadar ſe je samogel v’ kakim opravilu na kako beſedo ſvetiga piſma opreti, je bil po tem tako terdin in ſtanovitin, de ga