Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/283

Stran je bila lektorirana


prezej ſpet vun gre, in ſvoje gnade s’ ſabo vsame. Kadar poſtavim kak imenitin kralj ſvojimu revnimu prijatlu vediti da, de bo jutre v’ njegovo hiſho priſhel, in veliko slata in drugih lepih rezhí s’ ſabo perneſel, s’ tem namenam, de bo ſkrinjo ſvojiga prijatla s’ temi rezhmi napolnil; in kadar v’ hiſho ſtopi in jo najde vſo nezhedno, in ſkrinjo vſo polna blata in ſmetí, bo s’ nevoljo to hiſho sapuſtil, in ſvojih lepih dragih rezhí ne bo v’ to neſnashnoſt poloshil.

Kriſtjani, ki imajo lepo in ſveto navado, vſako nedeljo k’ ſvetimu obhajilu iti, naj to poſebno dobro premiſlijo. Sravin tega naj po sgledu ſ. Alojsja zel tedin v’ perpravo in sahvalo obernejo. Leta ſvetnik je imel navado, sadnje tri dni tedna ſe k’ ſvetimu obhajilu sa nedeljo perpravljati, poſebno s’ tem, de je vſe ſvoje duſhne in teleſne dela in opravila v’ tih treh dneh, kolikor mu je bilo mogozhe, dobro in sveſtó opravil, in jih je Bogu daroval sa perpravo k’ ſvetimu obhajilu. Perve tri dni tedna pa je obernil v’ sahvalo sa ſveto obhajilo, ker ſi je ſpet sveſto persadeval, vſe ſvoje dolshnoſti te tri dni Bogu dopadljivo opraviti, in je vſe ſvoje dela Boga daroval is hvaleshnoſti sa gnado ſvetiga obhajila. — To lahko vſak kriſtjan s’ boshjo pomozhjo ſtorí, kteri ima navado vſako nedeljo k’ ſvetimu obhajilu iti.

»Zhe sheliſh ſe s’ Bogam sediniti, moraſh popolnama satreti ſvoje pozhutke, ſvoje nagnjenja in shelje. To je dober in kratek perpomozhek sa sedinjenje s’ Bogam. Satiraj ſvoje