Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/43

Stran je bila lektorirana


»Veliko je ſvetnikov v’ nebeſih, ki ſo velikovezh po poti pokorſhine, kakor po poti molitve v’ nebeſa priſhli.« — ˛S. Franziſhk ˛Salesi.

˛Sveti uzhenik Bernard je bil ſhel obiſkat bolniga ſpokornika, in ker je vidil, de ne bo mogel vezh dolgo shiveti, mu je rekel, de naj ſe v’ ſerzu veſeli, ker bo ſkoraj is teshav tega shivljenja v’ veſelje vezhniga shivljenja priſhel. Bolnik mu odgovori: Saúpam v’ boshje uſmiljenje, in terdno vérujem, de bom ſkoraj Boga gledal. ˛S. Bernard, kadar je te beſede ſliſhal, ſe je bal, de bi leta ſpokornik ne imel predersniga saúpanja v’ boshjo miloſt, in mu je tedaj rekel: Ljub moj brat! premiſli kako ſi bil revin, predinj ſi k’ nam priſhel. Bog ti je dal v’ to hiſho priti, kjer ſi s’ vſim preſkerbljen; in nameſti de bi s’ hvaleshnoſtjo to ſposnal, ſhe gotovo miſliſh, de ti bo Bog tudi ſhe nebeſhko kraljeſtvo dal. — Zhaſti vredni ozhe, mu odgovori bolnik, kaj niſte vi ſami vezhkrat pridigovali, de ſe nebèſhko kraljeſtvo ne sadobi s’ bogaſtvam in s’ imenitnoſtjo, ampak s’ ponishno pokorſhino? Na te beſede ſim ſe vedno sanaſhal, in ſim tedaj vſakimu sveſto pokorin bil, kteri mi je kej sapovédal. Le vpraſhajte vſih mojih tovarſhev, vam bodo povedali, de je reſ tako. Sakaj bi tedaj terdno ne upal tega sadobiti, kar ſte mi vi sa pokorſhino obljnbili, namrezh nebeſhko kraljeſtvo? — Na to ga je ˛S. Bernard ſhe bolj v’ saúpanji poterdil, rekozh, de je pokorſhina sareſ dobra pot v’ nebeſa.

»Pokorſhina je sapopadek popolnamoſli, sapopadek duhovſkiga shivljenja; pokorſhina je tudi nar menj teshavna, nar menj navarna in