Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/52

Stran je bila lektorirana


njena vikſhi smiram s’ ojſtroſtjo sapovedovala, in de bi ji teshavne dela dajala. Sakaj pokorin biti v’ lohkih in prijetnih rezheh, je vezhkrat rekla, je dobro; ali pokorin biti v’ teshkih rezheh, in pokorin biti vikſhimu, ki je nevſhezhin in ki s’ ojſtroſtjo sapovedujé, to napolne duſho s’ zhednoſtmi, in jo s’ Bogam sedini.

»Dokler ſam ſebe ne premagujeſh, in dokler tako deljezh ne prideſh, de ti bo vſe enako, naj bo tvoj vikſhi kakorſhin hozhe; nikar ne miſli, de ſi v’ pravim duhovſkim shivljenji vterjen.« — Tako govori ſ. Janes od Krisha.

˛S. Franziſhk ˛Seraſinſki je rekel, de med velikimi gnadami, ki jih je od Goſpoda prejel, je tudi ta, de je ravno tako perpravljen, nar mlajſhimu in nar sadnjimu, ki je komaj eno uro v’ rédu ali ordnu, pokorin biti, kakor nar vikſhimu in nar ſtarſhimu.

»Zhe hozheſh reſnizhno pokorin biti, ne ſmeſh na imenitnoſt, ali na djanje in sadershanje ſvojiga vikſhiga gledati, sakaj ſizer boſh boshjo pokorſhino sa zhloveſhko samenjal, ker boſh vikſhimu le savolj tega pokorin, kar na njem vidiſh, ne pa savolj Boga, ki ga ne vidiſh, ali ki ti ſkosi uſta tvojiga vikſhiga sapoveduje.« — ˛S. Janes od Hrisha.

Naſh Goſpod Jesuſ Kriſtuſ naſ uzhi, de vſa oblaſt je od sgoraj doli dana; in nam sapoveduje, de naj vikſhim, poſebno pa duhovſkim uzhenikam, pokorni bomo, tudi takim, ki ſami niſo sveſti ſlushabniki boshji, ki ſami tega ne ſtoré, kar drugim ſtoriti sapovedujejo. [1] — V’ takih

  1. Mat. 23, 3.