Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/58

Stran je bila lektorirana


kakor bi imel Bogu pokorin biti; in bo imel veliko saſlushenja per Bogu. Kdor pa ne ſlushi, mora vſaj pod duhovſko pokorſhino shiveti. Duhovſko pokorſhino je Jesuſ ſvojim poſluſhavzam in vſim kriſtjanam sapovedal, ker jim je rekel, de karkoli jim bodo duhovſki uzheniki sapovedali naj vſe ſtoré[1] — Toraj je ſrezhin tiſti kriſtjan, kteri v’ ſvojim pridigarji in v’ ſvojim ſpovedniku ne vidi in ne ſliſhi zhloveka, ampak Boga; in mu po tem tudi pokorſhino ſkasuje.

Tretja jablana.
Poterpeshljivoſt.

»Zhe ſe ti sdi, de do sdaj ſhe niſi nizh terpljenja preſtati imel; je gotovo, de ſhe niſi sazhel, pravi ſlushabnik boshji biti, sakaj ſveti Apoſtelj Pavel pravi, de vſi, kteri hozhejo poboshno v’ Kriſtuſu Jesuſu shiveti, bodo preganjanje terpeli.«[2] —Tako govori ſveti uzhenik Avguſhtin.

Zerkvene sgodbe od pervih tri ſto let po Kriſtuſovi ſmerti, in shivljenje ſvetnikov, ſo polne sgledov, kteri poterdujejo lete beſede. — Kriſtuſ ſam je mogel préd terpeti, in po tem je ſhel v’ ſvojo zhaſt.[3] — Le po velikim terpljenji

  1. Mat. 23, 3.
  2. 2. Tim. 3, 12.
  3. Luk. 24, 26.