Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/63

Stran je bila lektorirana


Hvala Bogu! ali Bog bodi zheſhen in sahvaljen! v’ terpljenji in v’ sopernoſtih, kakor tavshent sahvalnih beſedi isrezhi v’ ſrezhi in v’ veſelji.« — Tako piſhe Pater Avila.

S. Franziſhk Seraſinſki je poſebno v’ eni ſvojih bolesin velike teleſne bolezhine terpel. Kadar je to njegov tovarſh vidil, mu je rekel, de naj Boga proſi, de bi mu njegove bolezhine polajſhal. Ali ſ. Franziſhk je glavo perklonil in odgovoril: O Goſpod! sahvalim ſe ti sa te bolezhine, ki jih terpim , in te proſim, de mi jih pomnoshi, zhe je tvoja ſveta volja. In ktera rezh na ſvetu bi mi samogla bolj prijetna biti, kakor mi je to, de me terpeti puſtiſh bres polajſhanja; sakaj ravno to jeſt bolj shelim, kakor vſe druge rezhi na tem ſvetu.

»Ko bi ti Goſpod Bog dal mozh, mertve k’ shivljenju obudovati, bi ti veliko menj dal, kakor kadar ti da kej terpeti. Sakaj ko bi ti dal mozh, zhudeshe delati, bi ti njegov dolshnik poſtal; kadar ti pa terpeti da, on tvoj dolshnik poſtane. — In ko bi tudi nobeniga drusiga saſlushenja v’ terpljenji ne bilo, kakor le to, de kej preſtojiſh sa tiſtiga Goſpoda, ki te ljubi, ali bi ne bilo she to sadoſti veliko plazhilo? — Kdor ljubi, sapopade kaj pravim.« — Tako piſhe ſ. Janes Kriſoſtom.

Leta ſvetnik je tako dobro ſposnal, koliko je pred Bogam vredno kerſhanſko poterpljenje v’ teshavah, de je rekel, de ne zhaſti toliko ſvetiga Pavla samaknjeniga v’ tretje nebeſa, kakor sapertiga v’ jezhi. In pravi, de ko bi mu bilo na isvólo dano, v’ nebeſih s’ angelji, ali pa s’ ſvetim Pavlam v’ jezhi biti, bi ſi isvolil,