Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/64

Stran je bila lektorirana


v’ jezhi terpeti. — Srezhna duſha, ktera tako ſposna, kakor ta ſvetnik, de vezh ko kriſtjan na tem ſvetu voljno preterpi, vezhi bo njegovo veſelje v’ nebeſih.

Shivljenje bres greha kolikor je mogozhe, Bogu mozhno dopade; ſhe bolj dopadljive ſo mu dobre dela; ali nar dopadljivſhi in nar prietniſhi mu je voljno poterpljenje v’ teshavah. Jesuſ je bres vſiga greha shivel, je vedno dobre dela opravljal, in je sravin neisrezheno veliko teshav voljno preterpel. Kdor tedaj, kolikor je mogozhe, bres greha shiví, in dobriga ſtori, kolikor samore, she nekoliko Jesuſa poſriema; kdor pa ſhe sravin vſe ſvoje teshave in sopernoſti voljno preterpi, ga tako popolnama poſnema, kolikor je zhloveku na tem ſvetu mogozhe.

»To bi ſe imelo sa veliko neſrezho ſposnati, kadar kakimu zhloveku, ali kaki zeli drushini vſe po volji gre, in ko nima zlo nizh is ljubesni do Boga terpeti. Gotovo je, verjemite mi, de zhlovek, ali zela drushina, ki nima nizh terpeti, in ki ga vſi ljudje hvalijo, je bliso padza.« — Tako govori ſ. Vinzenz.

Kako je ta ſvetnik od tega, kar tukej pravi, ſam preprizhan bil, ſprizhuje ta pergodba. Duhovni njegoviga reda ali ordna ſo dolgo zhaſa mirno shiveli, in vſe njih zhaſno blago ſe je mnoshilo. To je ſerze ſ. Vinzenza shalilo, sato ki je vedil, de Bog tiſtim, ki jih ljubi, veliko terpljenja poſhilja. Vezhkrat je tedaj Boga sa-ſe in sa ſvoje duhovne proſil, de naj jih nikar ne posabi in ne savershe. Bog ga je uſliſhal, in je perpuſtil, de je njegov réd ali