Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/67

Stran je bila lektorirana


in Bogu hvaleshin shivel, in je v’ ſvetoſti umerl.

»Zhe ti Bog veliko terpljenja daje, je snamnje, de te je sa káko veliko rezh namenil, in te hozhe ſvetiga ſtoriti. In zhe sheliſh, ſvetnik poſtati, ga ſhe ſam proſi, de naj ti veliko terpljenja daje. Sakaj ni boljſhiga leſa sa oginj ſvete ljuhesni, kakor je leſ krisha, kteriga ſe je Kriſtuſ poſlushil per ſvoji veliki daritvi neſkonzhne ljubesni.« — S. Ignazi Lojola.

Egiptovſki Josheſ je imel veliko terpeti po nevoſhljivoſti ſvojih bratov, in po hudobii nezhiſte shene ſvojiga goſpodarja v’ Egiptu. Ali ravno po tem terpljenji ga je Bog tako viſoko povsdignil. — In zhe Bog zhloveka na tem ſvetu po terpljenji ne povsdigne in ſrezhniga ne ſtori, ga bo pa na unim ſvetu bolj obilno poplazhal. Voljno poterpljenje hikdar ſvojiga plazhila ne sgubi.

S. Teresija, ktero je bil Bog sa tako viſoke rezhi namenil, je imela grosno veliko terpeti. Nekteri ſo miſlili, de je od hudobniga duha preſlepljena; drugi ſo jo saſmehovali savolj njeniga rasſvetljenja in njenih poſebnih gnad; nekteri ſo proſili duhovne, de naj roke nanjo poloshé in naj sa-njo molijo, ker ſo miſlili, de je od hudobniga duha obſedena; drugi ſo jo hudo toshili pred duhovſko goſpoſko, i. t. d. In koliko sopernoſti, teshav, preganjanja in sanizhevanja je mogla preſtati, predinj je is-sidala kak kloſhter; in jih je dva in trideſet is-sidala!

»Ni boljſhiga snamnja, po kterim ſe raslozhi ſlama od dobriga sernja v’ boshji zerkvi, kakor je sopergovorjenje, terpljenje in sanizhvanje.