Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/80

Stran je bila lektorirana


po zelim shivotu bude bolezhine obzhutil. S’ ſerzhnim veſeljem je vſe te bolezhine preſtal, in ſe ni nikoli pertoshil. En ſam krat ſe je ſposabil, in je ſvojimu prijatlu, ki ga je vpraſhal, kako ſe pozhuti, rasodel, de ſamo v’ glavi ne, drugej pa po vſih udih vedne bolezhine obzhuti. Ali komaj je bil to isrekel, ko ſe je neisrezheno kèſal tih beſedi, in je obljubo ſtoril, nikdar vezh od ſvojih bolezhin govoriti, drugazhi ne, kakor ko bi bila boshja volja, de bi jih mogel komu rasodeti.

S. Klara je bila oſem in dvajſet lét hudo bolna; in veſ ta zhaſ je ni bilo nikoli ſliſhati, de bi ſe bila pertoshila savolj ſvojih bolezhin, ampak velikokrat je Goſpoda sa-nje sahvalila.

Od ſvetiga ſlushabnika boshjiga Shteſana ſe bere de je bil hudo bolan: in njegov tovarſh, ki mu je ſtregil, mu je jed perpravil in je po smoti nameſti laſhkiga olja laneniga vsel, de je jed sabelil. Kadar je to jed bolniku perneſil, jo je leta pokuſil, pa je ni mogel jeſti, je bila pregrenka, ali vender ni zlo nizh rekel. Drugi dan je ſpet ravno tako jed perpravil, in bolnik je ſpet ni mogel jeſti, pa je le poterpel, in je bil veſél, de je perloshnoſt najdil, kaj terpeti. — Ali njegovimu tovarſhu ſe je to zhudno sdelo, de bolnik nozhe nizh jeſti, in je tedaj ſam jeſti sazhel, de bi v’ bolniku posheljenje do jedi obudil; kar je ſposnal ſvojo smoto, in mu je neisrezheno teshko djalo; bolník pa ga je tolashil rekozh: Bog je to smoto perpuſtil, de mi je perloshnoſt dal terpeti. Zhaſt in hvala mu bodi!

»Kdor sheli popolnama biti, ſe mora dobro varovati, de ne rezhe: Prav ſim ravnal;