Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/84

Stran je bila lektorirana


in per vſim tem je bila smiram veſela in prijasna, ker je neprenehama premiſhljevala, koliko in kako je Jesuſ terpel.

Zheterta jablana.
Saúpanje.

»Bog bolj sheli naſhiga svelizhanja in vſiga tega, kar nam v’ svelizhanje ſlushi, kakor ga mi ſami samoremo sheleti; tudi bolj vé, kakor mi, po kteri poti bomo nar loshej k’ svelizhanju priſhli. Vſe poti ſo v’ boshjih rokah, in po njegovi volji ſe sgodi, karkoli ſe sgodi na ſvetu. Gotovo je tedaj, de med vſim tem, kar ſe nam samore sgoditi, ſe nam bo ravno to sgodilo, kar bo nar bolji sa naſ. — Ali sheliſh od tega preprizhan biti? Premiſli tedaj to; Goſpod Bog ti pravi: Jeſt te ne bom nikoli posabil.[1] Jeſt bom smiram s’ vami, vſe dni.[2] Ko bi ti to kak poſhten zhlovek obljubil, bi mu verjel in bi va-nj saúpal; glej, Bog ti to obljubi, in nizh prav ne saúpaſh. Samore le kej bolj gotovo biti, kakor je boshja beſeda?« — Tako uzhi ſ. Avguſhtin.

Sveto piſmo ſploh, poſebno pa pſalmi, ſo polni nar lepſhih naukov od boshje miloſti in ljubesni do naſ, in od njegove perpravljenoſti, nam pomagati v’ vſih rezheh. Torej ſo ſvetniki

  1. Isa. 49, 15.
  2. Mat. 28, 20.