Stran:Glasi domorodni.djvu/144

Stran je bila lektorirana
Razjasnjenja

1) Otok, gorenska vas na beljaški cesti. Tukaj je nekdaj, kakor pravijo, krog hribca sv. Jovana jezero stalo, ktero se je skoz Mošnje in Globoko v Savo odteklo. Vasi ime in mnogi jezerski ostanki - okamenjeni polžki i. t. d. ki se na okrožnih goricah najdejo, spričujejo resnico te pravljice.

2) Na razhodu dragih součencov 3. serpnjika 1847.

3) Goslar bi znalo boljši rečeno biti, kakor godec, ker ne pomeni navadniga nam znaniga godca. Gosli (gusle), ktere južni in izhodni slavjani pri vsih narodnih veselicah in plesih rabijo, so od naših gosl različne.

4) Vidovc, skala na treh manjših sloneča, stoji na severni stezi, ktera iz Kamne gorice čez Savo na levi kraj pelje. Kamna gorica je gorenska vas v dolini med Vrečami in Jelovico. Trem vetrovam je odperta; izhodnimu, zahodnimu in severnimu. Na izhodu se kaže sv. Jošt, na zahodu mogočni Triglav, od severja pa Stol, nezmerno vstvarjena gora.

5) Vreče, rudna predgorica Jelovice po podobi tako imenovana.

6) Begunšica, visoka gora tik Stola, njegova vredna sosednja.

7) Pusti grad, razvaljine na desnim posavskim predhribu Jelovice, Radolci nasprot. V dolini med Jelovico je vas Lipnica.

8) Begnje (Begun), gorenska vas pred Begunšico.

9) Dobriča, nižji sosednja Begunšice. Krog njega herbta pelje cesta od Begun do Teržiča. Nad potjo stojite dve razvaljini pri Begnjah Kamnek, blizo Teržica Hudigrad.