Wikivir:Boti

Programi, ki posodabljajo strani samodejno na uporaben in neškodljiv način, so dobrodošli, če lastniki najprej zanje pridobijo soglasje skupnosti in poskrbijo, da so označeni z ustreznimi podatki, da ne pobezljajo in da ne obremenijo strežnikov čezmerno.

 • Operater in bot morata biti prijavljena.
 • Pred delovanjem bota mora operater obvestiti skupnost glede namere tukaj in dobiti soglasje za delovanje.
 • Iz imena bota naj bo razvidno, da uporabnik ni oseba (npr. XXX-Bot).
 • Bot naj bo uvrščen na spodnji seznam.
 • Predstavitvena stran naj vsebuje ime bota, programski jezik, ime operaterja, opis dejavnosti in povezavo na stran, kjer se vas lahko kontaktira v primeru težav (uporabite to predlogo).
 • Medjezikovne povezave naj bodo nameščene na skrajnem dnu vsake strani (po oznakah kategorij(e)).
 • Prazna vrstica naj bo pred medjezikovnim delom. Komentar ni potreben.
 • Vsaka medjezikovna povezava naj bo v svoji vrstici.
 • Uporabljajte Unicode.
 • Medjezikovne povezave naj bodo urejene po abecednem vrstnem redu, glede na njihovo ISO kodo.

These are the valid guidelines for the running of bots on the Slovene Wikisource:

 • The operator must be a registered user and his bot must be approved.
 • Before running the bot, the operator must inform the community here and obtain an approval.
 • The bot's name should incorporate the word bot, thus indicating that it is an automaton (for example, XXX-Bot).
 • After obtaining approval, the bot should be entered in the index below.
 • The bot's userpage should include the name of the bot, the programming language, the operator's name, a description of the bot's activities and a link to the page where the operator can be contacted in case of malfunction (use this templete).
 • Interwiki links should be placed at the very bottom of each page (after category tags).
 • An empty line should precede the interwiki section. No comment is required.
 • Place each interwiki link in its own line.
 • Use Unicode.
 • Arrange interwiki links alphabetically, according to their ISO tag.

Seznam/IndexUredi