Wikivir:Posebna dovoljenja za objavo/Vzorčno pismo

Pod črto se nahaja pismo, s katerim lahko avtorja zaprosite za dovoljenje za objavo njegovih besedil na Wikiviru. S tem avtor soglaša z objavo svojih besedil pod licencama, ki dovoljujeta uporabo besedila v kateri koli namen, vključno s pridobitnimi. Pismo lahko seveda spremenite, v njem pa naj ostanejo bistveni podatki (o Wikiviru, značilnosti besedil, seznanitev z licenciranjem).

Pred tiskanjem si ga kopirajte v urejevalnik besedil in primerno zamenjajte generično besedilo v poševnem tisku.

Spoštovani Ime & Priimek avtorja!

Mednarodni nepridobitniški projekt Wikivir (http://sl.wikisource.org/) je trenutno ena izmed največjih spletnih zakladnic prostih besedil. V skupino Wikivirov je vključenih mnogo jezikovnih različic, med drugimi tudi Wikivir v slovenskem jeziku, ki ima že 16.833 digitaliziranih besedil.

V želji, da bi zbirko še dopolnili, vas prosimo za dovoljenje, da lahko iz vašega literarnega opusa izberemo besedila, jih pretipkamo in objavimo na Wikiviru, kjer bodo dostopna vsakomur brez plačila, pod pogojem, da prizna avtorstvo (pri morebitni uporabi dela (npr. v seminarski nalogi) mora navesti izvirnega avtorja na način, ki ga določi izvirni avtor). Za podrobnosti: CC-BY-SA 3.0 in GFDL. Objava besedila pod omenjenima licencama je nepreklicna in pomeni, da besedilo lahko ob pogoju navedbe avtorstva v okviru zakonsko opredeljenih omejitev uporablja vsakdo v kateri koli namen, vključno s pridobitnim, in da se besedilo lahko prosto spreminja (tehnično ali vsebinsko preoblikovanje) in spremenjeno verzijo pod enakimi pogoji tudi ponovno objavi. Sodelavci Wikivira niso zavezani k objavi besedila in ga lahko s spletišča po svoji presoji tudi izbrišejo.

Trenutno se v naši zbirki večinoma nahajajo le besedila v javni lasti (katerih avtor je umrl pred več kot sedemdesetimi leti). Menimo, da bi razširitev zbirke z vašim delom pripomogla tudi pri promociji vašega dela.

V imenu sodelavcev Wikivira se v pričakovanju vašega odgovora zahvaljujem za razumevanje,

ime & priimek pošiljatelja
podpis pošiljatelja


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Na tem mestu podpisani _____________________ izjavljam, da sem edini imetnik avtorskih pravic na delih, navedenih v tem obrazcu, in da se s podpisom te izjave nepreklicno strinjam, da se pod prostima licencama GFDL in CC-BY-SA-3.0, ki v okviru zakonsko opredeljenih omejitev dovoljujeta uporabo dela vsakomur v kateri koli namen, vključno s pridobitnim, in izpeljana dela, ob pogoju navedbe avtorstva, objavi/jo (obkrožite ustrezno):

a) celoten avtorjev opus
b) delo _______________
c) naslednja dela: ___________________________________________________
d) vsa dela, objavljena pred letom ______ in po letu ______ .

Strinjam se, da sodelavci Wikivira niso zavezani k objavi besedila oz. gradiva in ga lahko s spletišča po svoji presoji v celoti ali deloma tudi izbrišejo ali drugače spremenijo.

Kraj in datum: ____________________ Podpis: ___________________________