Wikivir:Slogovni priročnik

Slogovni priročnik na Wikiviru je smernica, ki omogoča, da so viri karseda urejeni, da se med njimi lažje znajdemo in da je njihovo nadaljnje urejanje poteka brez nepotrebnih zapletov.

Wikivir ni Wikipedija, zato na njem ne veljajo ista pravila.

Avtorska besedila Uredi

Vsakemu avtorskemu besedilu je potrebno dodati predlogo naslov. Za uporabo glej njeno pogovorno stran.

Prozna besedila Uredi

Romane in druga daljša prozna dela je potrebno razdeliti na poglavja (kot v originalu). Na začetni strani naj bo kazalo s povezavami do poglavij, ki so poimenovana kot v originalu, če pa so brez imen jih označujemo z rimskimi številkami.

Premi govor označujemo z ustreznimi narekovaji, npr. »besedilo«, nikakor pa ne z navadnimi narekovaji ("").

Lirika Uredi

Pesniške zbirke razdelimo na pesmi, vsaka na svojo stran. V parameter poglavje predloge naslov pa pri posamezni pesmi vpišemo naslov pesniške zbirke.

Namesto uporabe skladenj:
:Kakor naraščanje temnih glasov
:raslo je, vstajalo je iz globin,
:kakor zvonjenje nevidnih zvonov
:klicalo me je iz kraških dolin.
Kakor naraščanje temnih glasov<br>
raslo je, vstajalo je iz globin,<br>
kakor zvonjenje nevidnih zvonov<br>
klicalo me je iz kraških dolin.<br>
raje uporabimo:
<poem>
Kakor naraščanje temnih glasov
raslo je, vstajalo je iz globin,
kakor zvonjenje nevidnih zvonov
klicalo me je iz kraških dolin.
</poem>
Rezultat je isti:

Kakor naraščanje temnih glasov
raslo je, vstajalo je iz globin,
kakor zvonjenje nevidnih zvonov
klicalo me je iz kraških dolin.

(Odlomek iz pesmi S. Kosovela: Kakor naraščanje)

Članki o avtorjih Uredi

Članke o avtorjih opremimo s predlogo avtor. Za uporabo glej njeno pogovorno stran. Za to predlogo dodamo še bibliografijo avtorja.

Glej tudi Uredi