ENA PEISSEN IS S. STARIGA PISMA: Nu pujte, pujte vſi Ludie

PRIČOVANIE TA CELI CATEHISMUS, ENI PSALMI, INU TEH VEKSHIH GODOV, STARE inu Nove Kerſzhanſke pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſini pobulſhane.
ENA PEISSEN IS S. STARIGA PISMA kokove ſhege inu narture ſo nasſhi pervi ſtariſhi, Adam inu Eva bily, kaku ſo sapelani ſkasheni, inu ſpet ſkusi Criſuſa ponovleni, od Primosſha Truberja sloshena inu popraulena
Jurij Dalmatin
BREVIS AC DI LUCIDA
Izdano: 1584
Viri: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EHYGOWPO
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Nu pujte, pujte vſi Ludie, inu ſe prou vuzhite :/: Sposnat ſebe grehe ſuoie, Inu prau saſtopite. Sakaj je Bug nam Synu dal, zhudne rizhi je on shnjm dial, Te merkajte po redi.

Shnym je ſtvaril Semlo Nebu, v'Nebi ſuoio drushino :/: Na Semli vſe dobru lipu, Mosha potle to sheno, Inu ie vkupe porozhil, vſo ſtvar ie nyma isrozhil, De ima nim ſlushiti.

Bug ie mej vſo ſtvarjo ſvojo, Zhloveka ſilno lubil :/: Perpravil nym Cerkou ſuojo, po ſebi ga je ſturil, De bi modar, pravizhen bil, vſelei sdrau, shiu, prau djal, miſlil, s Bugom imer prebival.

Kaj je Kazha Hudizh ſturil, kir vſe verne ſovrashi :/: Evo Adama prenoril, po ſebi sapelaushi, De ſta nemu verovala, Na Bugi pak ſta zbiulala, Sad prepovedan jedla.

Taku je Zhlovik v'greh priſhal, kir ie Kazho poſlushal :/: Boshjo sapuvid prelomel, Boshy ſovrashnik ratal, Poſtal ie hud inu norzhaſt, Zhes nega ima Vrag oblaſt, Tei ſmerti je poduershen.

Kaj je pag Goſpud Bug ſturil, Sama ſveta Trojiza :/: En skriven moder ſvit sneſhil, Hotela je praviza, de bi Zhlovik Shludiem red, Tudi bi vſelej bil preklet, v Pekli imer prebival.

Miloſt Boshya nej hotela, Zhloveka sapuſtiti :/: Inu je h'pravici rekla, taku hozhmo ſturiti, Zhloveka s'gnado obdilit, Vſe verne s'praudo odreſhit, Hudizha odpehniti.

Natu ie Ozha k'Synu djal, Ti moresh Zhlovik biti :/: De bodeſh vragu ſuper ſtal, Grehe moreſh platiti. Sa volo te martre tvoje, bodo shegnani vſi Ludje, Kir bodo v'te verjeli.

Potle Bug gre ſam v'Paradish, pervizh sazhel ſerditi /:/ Rekal, ti Adam ſe boyſh, Sram te sazhelu biti, Tu dela kir ſi krivu djal, Hud nor inu greshnik poſtal, Slu meni, ſebi ſturil.

Sdajci ie Bug Kazho preklel, Rekal ie htim Zhlovekom :/: Ti Mosh bodeſh s'delom terpel, Shena pag s'teim noſhenom, morata oba enkrat vmrit, v'to Semlo pokoppana bit, is katere ſta vseta.

Letu bode pag vaju troſht, na ta merkaita raunu :/: Moj Syn, kir ie moia miloſt, bode vam h'pomaganu, Vashe Grehe bo ſam noſsil, vas bo od ſmerti ſpet reſhil, Kadar k'vam na Svejt pryde.

Kakor ie Hudizh Sheni djal, Tako ſpet Shenſku Seime :/: Bode Kazhi glavo s'menzal, Vragu vſo oblſt vsame. Se bota slu ſourashila, Zhudnu ſe bota ſhtritala, Vrag Seime v'peto v'grisne.

Tu ie Adam vſe rasumel, Ker ie Bug shnim govuril :/: Boshji oblubi je veriel, Boga ie ſpet prou lubil. Kar ie Bug njemu naloshil, tu je vſe rad volnu cerpil, s'Boshjo oblubo troſhtal.

Od tiga ie Adam vſelei, ſuoij drushini pravil :/: Abel tu vſe prou resumej, Boshjo volo saſtopil, v'pravi Veri ſlushil Bogu, Tu je shal Kainu bilu, Abela k'ſmerti vbye.

Letu Ludje vſi merkajte, inu prau saſtopite :/: Boga ſebe prau ſposnaite, tiga ſevy vuzhite, Koku je Zhlovik v'Greh priſhel, Iesus ga je ſpet odreiſhel, tu Evangeli kashe.

Skusi Adamou Greh ſmo vſi, hudi greshni poſtali :/: Kir pag bodo per Iesuſi, s'Vero gnade iskali, Tim ſo Grehi odpuſzheni, Bodo ſpet brumni ſturjeni, Vezhni Leben imeli.

Obtu Ozha te proſsimo, v'Iesuſovim Imeni :/: Svetim Duhum de bodemo, Druguzh ſpet ponouleni, Tvoiga Synu de lubimo, Tebi, njemu prou ſlushimo, Tebi zhaſt bodi, Amen.