Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/55: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
S. M. Magdalena de Pazzi ni nikoli raslozhka delala med vikſhimi, ampak je le smiram miſlila, de ji Bog ſkosi njih uſta govori; in ni is nobeniga drusiga namena pokorna bila, kakor is tega, de bi boshjo voljo dopolnila. Satoraj je tako rada in bres odgovarjanja vſe ſtorila, kar ji je bilo sapovedano.
52
 
   
 
»Nikar nikdar ne premiſhljuj in ne ſodi
  +
poveljev ſvojih vikſhih, sakaj ſo to in to sapovedali, in zhe bi ne bilo bolji, ko bi bili kako drugo povelje dali. To premiſhljevati ni opravilo podloshniga, ampak vikſhiga.« — Tako uzhi ſ. Hieronim.
   
  +
Bil je poboshin ſholar deſete ſhole, kteriga ſo ſi nekteri njegovih tovarſhev radi od vikſhiga ſproſili, de je s’ njimi ſhel, kadar ſo ſe ſprehajat ſhli. ln tako ſe je pergodilo, de je vzhaſi po trikrat ali ſhtirikrat na dan mogel na ſprehod iti, vzhaſi v’ veliki vrozhini. Eden njegovih tovarſhev, kterimu ſe je leta pokorin mladenizh ſmilil, mu je rekel, de bi imel vezh previdnoſti imeti in ſe bolj varovati, ſizer bo sbolel, zhe bo tolikokrat vun ſhel v’ taki vrozhini. Na to je poboshni mladenizh lep odgovor dal, ki je ſpominja vredin; rekel je namrezh:
 
  +
Ljub moj brat! previdnoſt moram tiſtimu puſtiti, ki mi sapoveduje, jeſt pa drusiga nimam ſtoriti, kakor pokorin biti.
S. M. Magdalena de Pazzi ni nikoli ras-
 
lozhka delala med vikſhimi, ampak je le smi-
 
ram miſlila, de ji Bog ſkosi njih uſta govori;
 
in ni is nobeniga drusiga namena pokorna bila,
 
kakor is tega, de bi boshjo voljo dopolnila.
 
Satoraj je tako rada in bres odgovarjanja vſe
 
ſtorila, kar ji je bilo sapovedano.
 
 
,,Nikar nikdar ne premiſhljuj in ne ſodi
 
,,poveljev ſvojih vikſhih, sakaj ſo to in to sapo-
 
,,vedali, in zhe bi ne bilo bolji, ko bi bili ka-
 
,,ko drugo povelje dali. To premiſhljevati ni
 
,.opravilo podloshniga, ampak vikſhiga." — Tako
 
uzhi ſ. Hieronim.
 
 
Bil je poboshin ſholar deſete ſhole, kteriga
 
ſo ſi uekteri njegovih tovarſhev radi od vik-
 
ſhiga ſproſili, de je s' njimi ſhel, kadar ſo ſe
 
ſprehajat ſhli. ln Jtako ſe je pergodilo, de je
 
vzhaſi po trikrat ali ſhtirikrat na dan mogel na
 
ſprehod iti, vzhaſi v' veliki vrozhini. Eden nje-
 
govih tovarſhev. kterimu ſe je leta pokorin mla-
 
denizh ſmilil, mu je rekel, de bi imel vezh
 
previdn«ſti imeti in ſe bolj varovati, ſizer bo
 
sholel, zhe bo tolikokrat vun ſhel v' taki vro-
 
y,hini. Na to je poboshni mladenizh lep odgovor
 
dal, ki je ſpominja vredin 5 rekel je namrezh:
 
L'jub mojbrat! previdnoſt moram tiſtimu puſtiti,
 
J<i mi sapoveduje. jeſt pa drusiga nimam ſtoriti,
 
kakor pokorin biti.
 
   
 
Lepe sglede ponishne pokorſhine je tudi
 
Lepe sglede ponishne pokorſhine je tudi
  +
ſveta boshja ſlushabniza Seraſina ſvetu sapuſtila, in ſpomirija in poſnemanja vredne ſo beſede, ktere je ona navajena bila isrezhi, de ſe je v ſveti pokorſhini bolj poterdila. Kadar ji je bilo namrezh kej teshavniga in soperniga sapovedano,
ſveta boshja ſlushabriiza Seraſina ſvetu sapuſtila,
 
in ſpomirija in poſnemanja vredne ſo beſede,
 
ktere je ona navajena bila isrezhi, de ſe je v
 
ſveti pokorſhini bolj poterdila.' Kadar ji je bilo
 
namrezh kej teshavniga in soperniga sapovedano,
 
3.093

urejanj