Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/69: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
ſhati ſvoje nejevolje, ampak de je prezej sazhel premiſhljevati dobre laſtnoſti tega goſpoda, kteri je do sdaj smiram njegov dober prijatel bil. — Kmalo po tem ſe je ta goſpod ſposnal, in mu je bilo tako shal, de je ſvetiga ſhkoſa tako sanizheval, de je priſhel in ſe je s’ ſolsami k’ njegovim nogam vergel, in ga je odpuſhenja proſil. Po tem je bil njegov bolj sveſti prijatel, kakor popred.
66
 
   
 
»Praviga ''kerſhanſkiga'' duha ima, kdor
  +
ima raji terpljenje, ſuhoto, sopernoſti in teshave, kakor pa tiſte ſladke in prijetne obzhutke; sakaj vé, de kriſtjan s’ voljnim poterpljenjem sa Kriſtuſam hodi, in ſam ſebe satajuje; in ravno to nam je Kriſtuſ poſebno perporozhil.« — S. Janes od Krisha.
   
  +
8. Katarina is Siene je imela praviga kerſhanſkiga duha, sakaj tako je shelela terpeti, de je vezhkrat rekla, de nobena rezh je tako ne veſelí in ne potroſhta, kakor terpljenje; in de je njeno ſerze po terpljenji tako polajſhano, de ko bi dolgo zhaſa nizh terpeti ne imela, bi ſe ji shivljenje grosno puſto in dolgozhaſno sdelo. Tudi je rekla, de ko bi ji Bog na isvólo dal, ali prezej umreti in v’ nebeſa iti, ali pa ſhe nekej zhaſa na tem ſvetu shiveti in terpeti, bi raji terpljenje isvolila; sakaj terpljenje neisrezheno pomnoshí nebeſhko krono.
   
  +
Bila je ſpokorniza, ki je neisrezheno shelela terpeti; in deſirano je bila mozhno bolna, je smiram na tléh leshala, in kamin pod glavó imela, in je bila s’ ſvojim ſpokornim oblazhilam ogernjena. Vzhaſi je poſebno hude bolezhine po zelitn shivotu obzhutila, in je is ſerza k’
ſhati ſvoje nejevolje, ampak de je prezej sazhel
 
premiſhljevati dobre laſtnotti tega goſpoda, kteri
 
je do sdaj smiram njegov dober prijatel bil. —
 
Kmalo po tem ſe je ta goſpod ſposnal, in mu
 
je bilo tako shal, de je ſvetiga ſhkoſa tako sa-
 
nizheval, de je priſhel in ſe je s' ſolsarni k'
 
njegovim nogam vergel, in ga je odpuChenja
 
proſil. Po tem je bil njegov bolj sveſti prijatel,
 
kakor popred.
 
 
|' ,,Praviga kerjhanſkiga duha ima, kdor
 
 
,,ima raji terpljenje, ſuhoto, sopernoſti in teshave,
 
,,kakor pa tiſte ſladke in prijetne obzhutke;
 
,,sakaj ve , de kriſtjan s' voljriim poterpljenjem
 
,,sa Kriſtuſam hodi, in ſam ſebe satajuje; in
 
,,ravno to nam je Kriſtuſ poſebno perporozhil."
 
— S. Janes od Krisha.
 
 
8. Katarina is Siene je imela praviga ker-
 
ſhanſkiga duha, sakaj tako je shelela terpeti,
 
de je vezhkrat rekla , de nobena rezh je tako
 
ne veſeli in ne potroſhta , kakor terpljenje; in '
 
de je njeno ſerze po terpljenji tako polajſhano,
 
de ko bi dolgo zhaſa nizh terpeti ne imela, bi
 
ſe ji shivljenje grnsno puſto in dolgozhaſno sdelo.
 
Tudi je rekla, de ko bi ji Bog na isvolo dal,
 
ali prezej umreti in v' nebeſa iti, ali pa ſhe
 
nekej zhaſa na tem ſvetu shiveti in lerpeti , bi
 
raji terpljenje isvolila; sakaj terpljenje neisre-
 
zheno pomnoshi nebeſhko krono.
 
 
JJila je ſpokorniza, ki je neisrezheno she-
 
lela terpeti; in deſirano je bila mozhno bolna,
 
je smiracn na tleh leshala, in kamin pod glavo
 
imela, in je bila s' ſvojim ſpokornim oblazhilam
 
ogernjena. Vzhaſi je poſebno hude bolezhine
 
po zelitn shivotu obzhutila, in je is ſerza k'
 
3.093

urejanj