Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/280: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
»O kako lepo je viditi kriſtjana, ki ni na
277
 
  +
nobeno zhaſno rezh navesan, ki je perpravljen k’ vſakimu opravilu po zhednoſtih in po ljubesni; ki je prijasin s’ vſimi ljudmi; ki mu je vſe eno, zhe ima to ali uno opravilo, zhe ima troſhte ali teshave; in ki je veſ sadovoljin in veſél, de ſe le boshja volja sgodi,« — Tako
 
pravi ˛S. Franziſhk Salesi.
   
 
S’ temi beſedami je leta ſvetnik ſam ſebe
 
na tanko popiſal, bres de bi bil ſam hotel, sakaj ravno tak je bil, kakor tukej govorí.
   
 
»Kadar ſe bomo popolnama v’ boshjo voljo
  +
podali, in kadar bomo vſo ſvojo voljo in vſe ſvoje nagnjenje preſveti boshji volji podvergli, takrat bomo vidili ſvoje duſhe popolnama s’ Bogam sedinjene, de bomo lahko s’ ſvetim Paulam rekli: Jeſt shivím, ali ne jeſt, ampak Kriſtuſ v’ meni shiví.« — Pravi ˛S. Franziſhk Salesi.
   
 
Leta ſvetnik je poſebno v’ sadnjih létih
,,O kako lepo je viditi kriſtjana, M rii na
 
  +
ſvojiga shivljenja tako viſoko priſhel, de je le ſamiga Boga v’ vſih rezheh shelel, ljubil in vidil; in je velikokrat te beſede isrekel: O Goſpod! koga je v’ nebeſih sa–me, in koga shelím na semlji, kakor le ſamiga tebe! Ti ſi moj dél in moje bogaſtvo in moje vſe, na vekomej! —
,,nobeno zhaſno rezh navesan, ki je perpravljen
 
  +
Srezhin kriſtjan, kteri tako deljezh pride, de drusiga nizh ne shelí, kakor le Boga; ki le v’ Bogu shiví in Bog v’ njem.
,,k' vſakimu opravilu po zhednoſtih in po lju-
 
,,besni ; ki je prijasin s' vſimi ljudmi; ki mu
 
,,je vſe eno, zhe ima to ali uno opravilo, zhe
 
,,ima troſhte ali teshave; in ki je veſ sadovoljin
 
,,in veſel, de ſe le hoshja volja sgodi," — Taka
 
pravi ſ. Franziſhk Salesi.
 
   
 
»Dokler je kdo navesan na káko ſhe takó
S' temi beſedami je leta ſvetnik ſam ſebe
 
 
majhno rezh, ſe ne bo samogel popolnama do
na tanko popiſal, bres de bi bil ſam hotel, sa-
 
 
sedinjenja s’ Bogam povsdigniti, zhe ima ſizer ſhe toliko zhednoſti. Vſe eno je, zhe je ptizh
kaj ravno tak je bil, kakor tukej govori. ;..
 
 
,,Kadar ſe bomo popolnama v'boshjo voljo
 
.,podali, in kadar bomo vſo ſvojo voljo in vſe
 
,,ſvoje nagnjenje preſveti boshji volji podvergli,
 
,,takrat bomo vidili ſvoje duſhe popolnama s'
 
,,Bogam sedinjene, de bomo lahko s' ſvetim
 
,,Paulam rekli: Jeſt shivim, ali ne jeſt, ampak
 
Kriſtuſ v' meni shivi." — Pravi ſ, Franziſhk
 
Salesi.
 
 
Leta ſvetnik je poſebno v' sadnjih letih
 
ſvojiga shivljenja tako viſoko priſhel, de je le
 
ſamiga Boga v' vſih rezheh shelel, ljubil in vi-
 
dil; in je velikokrat te beſede isrekel: O Go-
 
ſpod ! koga je v' nebeſih sa-me, in koga shelim
 
na semlji, kakor le ſamiga tebe! Ti ſi moj del
 
in moje bogaſtvo in moje vſe, na vekomej ! —
 
Srezhin kriſtjan, kteri tako deljezh pride, de
 
drusiga nizh ne sheli, kakor le Boga; ki le r'
 
Bogu shivi in Bog- v' njem.
 
 
,',Dokler je kdo navesan na kako ſhe tako
 
,,majluio rezh, ſe ne bo samogel popolnama do
 
,,sedinjenja s' Bogam povsdigniti, zhe ima ſizer
 
,,ſhe toliko zbednoſti. VTe eno je , zhe }e ptizh
 
3.093

urejanj