Študentka filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 1. letnik.