Študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. 1. letnik.