Študent prvega letnika Filozofske fakultete, na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.