Študentka filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 1. letnik.