Študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (dvopredmetni študij zgodovina in bibliotekarstvo), 1. letnik.