Študentka Filozofske fakultete v Ljubljani, na oddelku za Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 1. letnik.