Seznam slovenskih mladinskih pisateljev

Seznam slovenskih mladinskih pisateljev.

Vsebina: Vrh - 0–9 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Logotip Wikipedije
Glej tudi članek v Wikipediji:
Seznam slovenskih mladinskih pisateljev

AUredi

Konči Ahačič, Vera Albreht, Ivo Antič, Anton Aškerc, Miha Avanzzo,

BUredi

France Balantič, Milko Bambič, Milena Batič, Jana Bauer, France Bevk, Janez Bitenc, Franček Bohanec, Adam Bohorič, Matej Bor, Kristina Brenk, Vida Brest (Majda Peterlin), Josip Brinar, Andrej Brvar, Alojzij Bolhar, Ivan Bizjak, Jana Bauer

CUredi

Ivan Cankar, Majda Cerkovnik, Angelo Cerkvenik

ČUredi

Anica Černej, Tone Čufar

DUredi

Marjeta Dajčman, Jurij Dalmatin, Milan Dekleva, Karel Destovnik - Kajuh, Mira Dobravec, Mate Dolenc, Brane Dolinar (Brane Demšar), Feliks Anton Dev

EUredi

Fran Erjavec -

FUredi

Lea Fatur, Fran Saleški Finžgar, Pavel Flere, France Forstnerič, Franjo Frančič, Marinka Fritz Kunc, Ervin Fritz, Anton Funtek, Tanja Frumen, Jasna Furlan, Špela Frilc

GUredi

Karel Grabeljšek, Nada Gaborovič, Engelbert Gangl, Kostja Gatnik,Viktorija Zmaga Glogovec, Ferdo Godina, Cvetko Golar, Manko Golar, Pavel Golia, Berta Golob, Borut Gombač, Alenka Goljevšček, Dragica Gračner, Alojz Gradnik, Niko Grafenauer, Simon Gregorčič, Barbara Gregorič Gorenc, Igor Gruden, Alenka Glazer, Erna Gregorič, Karel Gržan, Roža Gantar , Jelka Godec Schmidt

HUredi

Barbara Habič, Maja Haderlap, Branko Hofman, Jože Hudales, Oskar Hudales, Humek - Pehlani Marlena, Branka Hubman

IUredi

Alojz Ihan, Anton Ingolič

JUredi

Gitica Jakopin, Marko Jarc, Jurij Japelj, Simon Jenko, Vida Jeraj, Marija Jezernik, Branka Jurca, Josip Jurčič, Vida Juvan,

KUredi

Janez Kajzer, Alma Maksimilijana Karlin, Igor Karlovšek, Peter Kavalar, Vladimir Kavčič, Damjana Kenda Hussu, Jože Kerenčič, Janko Kersnik, Dragotin Kette, Aksinja Kermauner, Marija Kmet, Darinka Kobal, Edvard Kocbek, Neli Kodrič (Neli Kodrič Filipić), Tatjana Kokalj, Manica Koman, Nataša Konc Lorenzutti, Andrej Kokot, Matevž Komelj, Helena Koncut Kraljič, Majda Koren, Ciril Kosmač, Stanko Kotnik, Srečko Kosovel, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Lojze Kovačič, Kajetan Kovič, Nada Kraigher, Matej Krajnc, Lojze Krakar, Miško Kranjec, Marko Kravos, Sebastijan Krelj, Mirko Kunčič, Lenčka Kupper, Zofka Kveder, Liljana Klemenčič, Sabina Koželj Horvat , Helena Kraljič

LUredi

Anton Tomaž Linhart, Feri Lainšček, Fran Levstik, Florjan Lipuš, Danilo Lokar, Tomaž Lapajne Dekleva, Petra Likar, Gregor Lozar,

MUredi

Marjan Manček, Fran Milčinski, Bogomir Magajna, Zvezdana Majhen, Svetlana Makarovič, Ivan Malavašič, Mimi Malenšek, Miha Mate, Neža Maurer, Janez Menart, Ivanka Mestnik, Ksaver Meško, Mira Mihelič, Fran Milčinski-Ježek, Ivan Minatti, Miloš Mikeln, Vinko Moderndorfer, Desa Muck, Josip Murn - Aleksandrov, Miki Muster, Ludvik Mrzel, Rado Murnik, Zdenko Matoz, Marjana Moškrič,Ida Mlakar,Vitan Mal

NUredi

Bogdan Novak, Boris A. Novak, David Novak, Maja Novak, Lili Novy, Fran Nedeljko

OUredi

Josip Osti, Zdenka Obal, Nejka Omahen, Mojca Osojnik, Melita Osojnik

PUredi

Boris Pahor, Tone Partljič, Marko Pavček, Tone Pavček, Vid Pečjak, Ela Peroci, Žarko Petan, Milan Petek, Mojiceja Podgoršek, Lilijana Praprotnik - Zupančič, Slavko Pregl, Tatjana Pregl Kobe, Ljuba Prenner (Teta Metka), France Prešeren, Prežihov Voranc (Lovro Kuhar), Ljudmila Prunk - Utva, Frane Puntar, Bojan Pisk, Janja Polanec, Pečjak Rudolf, Petek Levokov Milan, Mojiceja Podgoršek, Rok Poles, Ana Porenta, Gregor Preac, Tatjana Pregl Kobe,

RUredi

Mateja Reba, Tomo Rebolj, Josip Ribičič, Radivoj Rehar (Radislav Rudan), Jože Rode, Franci Rogač, Silvestra Rogelj Petrič, Fran Roš, Andrej Rozman - Roza, Marjan Rožanc, Smiljan Rozman, Branko Rudolf, Franček Rudolf, Slavica Remškar, Franci Rogač, Mojca Rudolf,

SUredi

Rosanda Sajko, Tone Seliškar, Jože Sevlak, Maša Slavec, Emil Smasek, Breda Smolnikar, Jože Snoj, Cvetka Sokolov, Valentin Stanič, Josip Stritar, Gregor Strniša, Gustav Strniša, Jana Stržinar, Leopold Suhodolčan, Primož Suhodolčan, Ivo Svetina, Peter Svetina, Smiljan Samec, Ivan Sivec, Zorko Simič, Tončka Stanonik,

ŠUredi

Tomaž Šalamun, Severin Šali, Milan Šega, Avgust Šinkovec - Črtomir, Ada Škerl, Jože Šmit, Branko Šomen, Ivo Šorli, Ljubka Šorli, Lojzka Špacapan, Katja Špur, Bina Štampe Žmavc, Janez Švajncer, Karel Širok, Anja Štefan, Jurij Švajncer, Franc Šetinc, Eva Škofič Maurer, Bina Štampe Žmavc,

TUredi

Ivan Tavčar, Zora Tavčar, Marjan Tomšič, Janez Trdina, Ivan Zamejski Trinko,Tršar Marijan Primož Trubar, Elga Tušar (Emi Vega), Draga Tarman,

UUredi

Evelina Umek

VUredi

Matija Valjavec, Josip Vandot, Šaša Vegri (Albina Vodopivec), Janja Vidmar, Stana Vinšek (Vida Rudolf), Janez Vipotnik, Jani Virk, Valentin Vodnik, Alenka Vogelnik, Marija Vogelnik, Mira Voglar, Marija Vogrič, Marija Vojskovič, Zlata Vokač, Anamarija Volk Zlobec, Sergej Vošnjak, Uroš Vošnjak, Tomaž Vrabič, Nande Vrbnjakov (Ferdo Kleinmavr), Drago Vresnik, Zima Vrščaj Holly, Saša Vuga, Tina Vrhunc

WUredi

Venceslav Winkler

XUredi

YUredi

ZUredi

Ifigenija Zagoričnik Simonović, Cvetko Zagorski, Dane Zajc, Zdenka Zebre, Pavle Zidar (Zdravko Slamnik), Ivo Zorman, Dim Zupan, Lojze Zupanc, Beno Zupančič, Zdravko Zupančič, Vitomil Zupan, Zlata Volarič, Anamarija Zlobec, Magda Zore,

ŽUredi

Tereza Žerdin, Danila Žorž, Oton Župančič, Branko Žužek

Glej tudiUredi