Prvi popravkiUredi

 • napis Sličica (pod naslovom) je v funkciji podnaslova, zato mora biti dodan naslovu v glavi, pod njim dodaj še | normaliziran naslov= s podatki brez podnaslova – glej navodila Wikivir:Slovenska leposlovna klasika/Smernice#Zapisovanje naslovov, pomagaj si s člankom Premaganci
 • v | opombe= napiši, kako je avtor podpisan (pomagaj si s Premaganci)
 • navajanje vira v glavi uredi po zgledu članka Gospod Kljun in kmetica
 • popravi povezavo na dlib (pomagaš si lahko s člankom Gospod Kljun in kmetica)
 • v glavi označi še stopnjo obdelave
 • med glavo in besedilom izbirši en presledek
 • naredi manjkajoče odstavke
 • rabijo se samo navadni narekovaji (»«)
 • naglasna znamenja se ohranjajo
 • preveri ločila: tri pike so nestične in za njimi je presledek, v prvem stolpcu je vrstni red narekovaja in treh pik napačen, v tretjem stolpcu manjkata dve piki, manjkajo vezaji (I-i-i), manjkajo zadnje tri pike
 • pazi na nedoslednosti: napačne črke (posteljo namesto postelj), nepopravljene črke (Sije namesto šije)
 • manjkajo kategorije – (glej Gospod Kljun in kmetica)

--Demonstratorka (pogovor) 11:11, 12. november 2014 (UTC)

Drugi popravkiUredi

 • pri navajanju časopisnega vira naj bosta v oklepaju številka in letnik časopisa, ne pa letnica; pri navajanju strani časnika, naj bo med številkama navadni pomišljaj (1–2), ne vezaj
 • pri opombah naredi presledek med kraticama (boljši bi bil zapis, da so to kratice, ne psevdonim)
 • odstavki se ne ujemajo z originalom, ponekod so odvečne prazne vrstice
 • ostalo je neoznačeno naglasno znamenje (hodil), napačno znamenje pa je na »ne«
 • »I-i-i« z vezaji se pojavi samo enkrat, dvakrat pa je še variacija tega, v kateri ni vseh vezajev

--Demonstratorka (pogovor) 22:49, 25. november 2014 (UTC)

Tretji popravkiUredi

 • pri navajanju časopisnega vira naj letnica za datumom ostane, samo naj ne bo zapisana v oklepaju
 • v tretjem stoplcu en odstavek ni narejen ustrezno

--Demonstratorka (pogovor) 11:32, 3. december 2014 (UTC)