Kmetijske in rokodelske novice

Logotip Wikipedije
Glej tudi članek v Wikipediji:
Kmetijske in rokodelske novice

Kmetijske in rokodelske novice so izhajale med letoma 1843 in 1903 enkrat na teden, med letoma 1852 in 1857 pa dvakrat tedensko. Pokrivale so gospodarstvo in kmetijstvo, glavni urednik je bil do leta 1881 Janez Bleiweis.


Letniki 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 dno

1843Uredi

Proza

Poezija

Narava in družba

1844Uredi

Proza

Poezija

Članki o leposlovju

Jezikoslovna vprašanja

Prevod

Narava in družba

1845Uredi

Proza

Poezija

Prevod

Dramatika

Članki o leposlovju

Jezikoslovna vprašanja

Narava in družba

29.1., 19.2.

1846Uredi

Proza

Poezija

Prevod

Jezikoslovna vprašanja

Članki o leposlovju

Narava in družba

1847Uredi

Proza

Poezija

Članki o leposlovju

Jezikoslovna vprašanja

Prevod

Narava in družba

1848Uredi

Proza


Poezija

Prevod

Jezikoslovna vprašanja

Članki o leposlovju

O statusu slovenščine

Pregovori

Gledališče

Narava in družba

Marčna revolucija

1849Uredi

Poezija

Članki o leposlovju

Proza

Jezikoslovna vprašanja

Pregovori

Uganke

O statusu slovenščine

Prevodi

Gledališče

Narava in družba

1850Uredi

Poezija

Proza

Jezikoslovna vprašanja


Članki o leposlovju

O statusu slovenščine

Prevodi

Gledališče

Narava in družba

1851Uredi

Poezija

Proza

Jezikoslovna vprašanja

O statusu slovenščine

Prevodi

Gledališče

Članki o leposlovju

Narava in družba

1852Uredi

Poezija

Leposlovje v narečju ali tujem jeziku

Proza

Biografije

Potopis

Uganke

Smešnice

Prevodi

Članki o leposlovju

Nove knjige, št. 25.12.

O statusu slovenščine

Jezikoslovna vprašanja

Narava in družba

1853Uredi

Poezija

Proza

Biografije

Prevodi

Leposlovje v tujem jeziku ali narečju

O statusu slovenščine

Jezikoslovna vprašanja

Izreki in smešnice

Članki o leposlovju

1854Uredi

Poezija

Proza

Prevodi

Jezikoslovna tematika

Članki o leposlovju

1855Uredi

Poezija

Proza

Jezikoslovna vprašanja

O statusu slovenščine

Prevod

Leposlovje v narečju ali tujem jeziku

Leposlovje v časnikih

1856Uredi

Poezija

Proza

Jezikoslovna vprašanja

Članki o leposlovju

Prevod

Potopis

1857Uredi

Proza

Poezija

Jezikoslovje

Leposlovje v cirilici

O statusu slovenskega jezika

Potopis

Članki o leposlovju

Prevodi

Tujejezično leposlovje

1858Uredi

Proza

Poezija

Članki o leposlovju

Jezikoslovna vprašanja

Prevodi

Potopis

Leposlovje v cirilici

Leposlovje v tujih jezikih

1859Uredi

Proza

Poezija

O statusu slovenskega jezika

Prevodi

Članki o leposlovju

Jezikoslovna vprašanja

Leposlovje v narečju ali tujem jeziku

1860Uredi

Proza

Poezija

Jezikoslovna vprašanja

O statusu slovenskega jezika

Članki o leposlovju

Prevodi

Potopis

Leposlovje v cirilici

Leposlovje v tujem jeziku ali v narečju

1861Uredi

Proza

Poezija

Dramatika

Leposlovje v tujem jeziku ali v narečju

O statusu slovenskega jezika

Članki o leposlovju

Prevod

Jezikoslovna vprašanja

1862Uredi

Proza

O gledališču

Poezija

Jezikoslovna vprašanja

Slovnični pomenki, št. 5.3. 12.3.

Članki o leposlovju

Prevod

Leposlovje v tujem jeziku

1863Uredi

Proza

Poezija

Dramatika

Članki o leposlovju

Prevod

Življenjepis

Jezikoslovna vprašanja

1864Uredi

Proza

Poezija

Poezija v tujem jeziku

Prevodi

Uganka

1865Uredi

Proza

Poezija

Poezija v tujem jeziku

Prevodi

1866Uredi

Proza

Poezija

Prevod

Dramatika

1867Uredi

Proza

Poezija

Poezija v tujem jeziku

Prevodi

1868Uredi

Proza

Poezija

Poezija v tujem jeziku

Prevodi

Dramatika

1869Uredi

Proza

Poezija

Tuja (prevedena) leposlovna dela

Polliterarno

1870Uredi

Proza

Poezija

Tuja (prevedena) poezija

Polliterarno

1871Uredi

Poezija

Tuja (prevedena) poezija

Polliterarno

1872Uredi

Proza

Poezija

Polliterarno

1873Uredi

Proza

Poezija

Polliterarno

1874Uredi

Proza

Poezija

Polliterarno

1875Uredi

Proza

Poezija

Polliterarno

1876Uredi

Proza

Poezija

Tuja poezija/Polliterarno

Dramatika

1887Uredi

Proza

  • Matija Rant: Pri sosedu, celotno besedilo (št. 24. 8., 31. 8., 7. 9.)
  • H. B. Venceljnov: Nasledki »šnopsa«, celotno besedilo (št. 14. 9., 21. 9., 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12. (1887) 4. 1., 11. 1., 18. 1., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 18. 4., 9. 5., 20. 6., 27. 6., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 24. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 19. 12., 27. 12. (1888) 2. 1. 1889)

1888Uredi

Poezija

Proza

1889Uredi

Proza

1890Uredi

/

1891Uredi

Proza

1892Uredi

Proza

1893Uredi

Proza

1894Uredi

/

1895Uredi

Poezija

Proza

1896Uredi

Proza

  • E. Šreknik: Krištof Kolumb: Zgodovinski roman, celotno besedilo (št. 19. 6., 26. 6., 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 7. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 17. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 25. 12. (1896) 1. 1., 9. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3. 1897)
  • »Dati in vzeti«: ruska narodna bajka, št. 16. 10.

1897Uredi

Proza

1898Uredi

Proza

1899Uredi

Proza

1900Uredi

Proza

1901Uredi

Proza

1902Uredi

Proza